O servisu

Společnost Autocentrum Ostrava s. r. o. úspěšně zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012054 a názvem Vzdělávání zaměstnanců Autocentra Ostrava, s.r.o. Cílem projektu je zvýšení úrovně poskytovaných služeb, podpory konkurenceschopnosti firmy a upevnění postavení zaměstnanců společnosti. V rámci projektu jsou pro zaměstnance pořádány kurzy měkkých a manažerských dovedností s cílem proškolit 10 osob. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

Společnost Autocentrum Ostrava byla založena v roce 2007 jako společnost zaměřena na spedici. Postupně její činnost přecházela do oblasti obchodu s automobily jako nezávislý prodejce nových a použitých automobilů všech značek. Společnost dosáhla v poměrně krátké době významného postavení na trhu s automobily a to nejen v regionu. Tato skutečnost podnítila u společnosti myšlenku dále svou činnost směřovat ke klientům. Výsledkem bylo rozšíření činnosti o multibrendový servis, který společnost provozuje od roku 2011 v rámci evropského konceptu Q SERVICE. Činnost jež společnost provozuje je v souladu se současným zněním blokové výjimky evropského parlamentu a naším klientům přináší zejména ekonomické zvýhodnění nákupu a servisu automobilů proti značkovým dealerům a opravnám, což je naším cílem.

 

Fotogalerie servisu